More

  Ga 6

  Lời Chúa ngày 10/5/2019

  Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống (10.5.2019 – Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,...

  Lời Chúa ngày 7/5/2019

  Chính là Cha tôi đã cho bánh bởi trời, bánh đích thực (7.5.2019 – Thứ Ba Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,30-35 Khi ấy,...

  Lời Chúa ngày 4/5/2019

  Các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ (4.5.2019 – Thứ Bảy Tuần 2 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 6,16-21 Chiều đến, các môn...

  Hot Topics