More

    Ga 5: 31-47

    Lời Chúa ngày 4/42019

    Chúa Cha làm chứng cho tôi (4.4.2019 – Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay) Lời Chúa: Ga 5, 31-47 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người...

    Hot Topics