More

    Ga 21: 15-19

    Lời Chúa ngày 18.5.2018

    Lời Chúa: Ga 21, 15-19 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến...

    Hot Topics