More

    Ga 21

    Lời Chúa ngày 5/5/2019

    Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho môn đệ (5.5.2019 – Chúa Nhật Tuần 3 Phục Sinh) Lời Chúa: Ga 21,1-19 Khi ấy, Đức Giê-su...

    Hot Topics