More

    Ga 20: 2-8

    Lời Chúa ngày 27/12/2018

    Ông đã thấy và đã tin (27.12.2018 – Thứ Năm - Thánh Gioan, tông đồ, tác giả sách Tin Mừng) Lời Chúa: Ga 20, 2-8 Khi...

    Hot Topics