More

    Ga 17: 1-11a

    Lời Chúa Ngày 15.5.2018

    Con cầu nguyện cho họ  Lời Chúa: Ga 17, 1-11a Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin...

    Hot Topics