More

  Ga 1: 1-18

  Lời Chúa ngày 31/12/2018

    Ngôi Lời đã thành người (31.12.2018 – Thứ Hai - Ngày VII trong tuần Bát nhật Giáng Sinh) Lời Chúa: Ga 1, 1-18 Lúc khởi đầu...

  Lời Chúa ngày 25/12/2018

  Ngôi Lời đã thành người (25-12-2018 Lễ ban ngày - lễ Giáng Sinh) Lời Chúa: Ga 1, 1-18 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời...

  Hot Topics