More

    G.B Lê Khoa Vi

    Tổng giáo phận Huế sắp có 22 Tân Linh Mục

    Mới đây, ngày 16/04/2018, Tòa Tổng Giám mục Huế đã ra thông báo về việc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã...

    Hot Topics