More

    FAO

    Đức Thánh Cha góp tượng trưng 25 ngàn Euro để chống đói

    VATICAN. ĐTC đã đóng góp tượng trưng 25 ngàn Euro cho tổ chức Lương Nông Quốc Tế, gọi tắt là FAO, để góp phần...

    Hot Topics