More

    Euntes docete Omnes Gentes

    Tiểu sử Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt

    Ðức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt - Sinh ngày 15/04/1949 tại Lái Thiêu, Thủ Dầu Một, nay là tỉnh Bình Dương. - 1954-1960 học...

    Hot Topics