More

    Emmanuel Lê Văn Phụng (1796 – 1859)

    Emmanuel Lê Văn Phụng (1796 – 1859)

    Emmanuel Lê Văn Phụng, Sinh năm 1796 tại Ðầu Nước, Cù Lao Giêng, Giáo dân, Trùm Họ, bị xử trảm ngày 31/07/1859 tại Châu...

    Hot Topics