More

    Em này rồi sẽ ra sao?

    Lời Chúa ngày 24 tháng 6 năm 2018

    Em này rồi sẽ ra sao?  Lời Chúa: Lc 1, 57-66.80 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Êlisabét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa...

    Hot Topics