More

  Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski

  Đại diện Tòa Thánh và HĐGMVN viếng cố Chủ tịch Trần Đại Quang

  Trưa ngày 26/9/2018, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, và đại diện Hội đồng Giám...

  Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đến thăm Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Hà Nội

  Lúc 18 giờ 20, ngày 13-9-2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam...

  Hot Topics