More

    Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên

    Hình ảnh – Đêm Giáng sinh 2018 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội

    Tại quảng trường Đức Mẹ hòa bình phía trước nhà thờ Chính Tòa Hà Nội trong đêm canh thức Giáng sinh, ngày 24/12/2018 đã...

    Hot Topics