More

    Đức Tổng Giám Mục

    Thư Đức Thánh Cha Phanxicô gởi cho người Công Giáo Chi-lê

    Trong một lá thư do đích thân ngài viết cho Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công Giáo Chí Lợi, gửi đến tất cả...

    Hot Topics