More

    Đức Thánh Cha viếng thăm Myanmar và Bangladesh

    Đức Thánh Cha viếng thăm Myanmar và Bangladesh

    VATICAN. Hôm 10-10-2017, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chi tiết chương trình viếng thăm của ĐTC tại Myanmar và Bangladesh một...

    Hot Topics