More

    Đức Thánh Cha tiếp Tổng tu nghị dòng Trappiste

    Đức Thánh Cha tiếp Tổng tu nghị dòng Trappiste

    VATICAN. ĐTC nhắn nhủ các đan sĩ nam nữ dòng Xitô Nhặt Phép trở thành những chứng nhân về sự siêng năng cầu nguyện,...

    Hot Topics