More

    đức thánh cha thăm nhật bản

    Đức Phanxicô được mời đến Hiroshima và Nagasaki

    Thị trưởng thành phố Nagasaki, Tomihisa Taue và thị trưởng thành phố Hiroshima, Kazumi Matsui trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 2...

    Hot Topics