More

    đức thánh cha thăm hàn quốc

    Thánh lễ cầu nguyện cho Bán đảo Triều Tiên

    Lúc 6 giờ chiều thứ tư, 18-10 tới đây, ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tại Đền...

    Hot Topics