More

    đức thánh cha thăm bari

    Chương trình đi Bari của Đức Phanxicô ngày 7 tháng 7 – 2018

    7h sáng: Từ bãi đáp trực thăng của Vatican, Đức Phanxicô lên đường đi Bari. 8h15 đến Quảng trường Christophe Colomb của Bari. Đức Phanxicô...

    Hot Topics