More

    đức thánh cha thăm ailen

    Hơn 80 ngàn người tham dự Lễ Hội gia đình tại Dublin với ĐTC

    ĐTC Phanxicô đã kết thúc ngày đầu tiên trong cuộc viếng thăm tại Dublin, Ailen, với hơn 80 ngàn người tham dự Lễ Hội...

    Hot Topics