More

    Đức Thánh Cha khuyến khích các tù nhân đổi mới cái nhìn

    Đức Thánh Cha khuyến khích các tù nhân đổi mới cái nhìn

    ROMA. ĐTC khuyến khích các tù nhân hãy lợi dụng hoàn cảnh hiện nay của họ để đổi mới cái nhìn, để thanh tẩy...

    Hot Topics