More

    Đức Thánh Cha Họp Với Các Giám Mục Chile Để Tìm Giải Pháp

    Đức Thánh Cha Họp Với Các Giám Mục Chile Để Tìm Giải Pháp

    VATICAN. Thứ ba 15-5-2018, ĐTC bắt đầu nhóm họp trong 3 ngày với các GM Chile để cùng tìm kiếm những thay đổi thích...

    Hot Topics