More

    Đức Thánh Cha gặp gỡ các giáo sĩ

    Đức Thánh Cha gặp gỡ các giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân Cesena

    BOLOGNA. Chúa nhật 1-10-2017, ĐTC đã dành 13 tiếng đồng hồ để thực hiện cuộc viếng thăm mục vụ thứ 20 tại Italia: ngài...

    Hot Topics