More

    Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đầu tiên tại Chile

    Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ đầu tiên tại Chile

    SANTIAGO. Trong thánh lễ đầu tiên trong cuộc viếng thăm tại Chile, ĐTC Phanxicô các tín hữu trở thanh những người xây dựng hòa...

    Hot Topics