More

    Đức Thánh Cha chủ lễ cầu hồn cho 151 Hồng Y và Giám Mục

    Đức Thánh Cha chủ lễ cầu hồn cho 151 Hồng Y và Giám Mục

    VATICAN. Sáng ngày 3-11-2017, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 15 Hồng Y và 137 GM...

    Hot Topics