More

    Đức TGM Waldemar Stanislaw Sommertag

    Đức Thánh Cha truyền chức 3 tân TGM Sứ thần Tòa Thánh

    VATICAN. ĐTC nhắn nhủ các tân GM về đời sống cầu nguyện, gần gũi các LM và người nghèo, có tinh thần phục vụ...

    Hot Topics