More

    Đức Phaolô VI

    Vì sao Đức Phanxicô sẽ tôn vinh Đức Phaolô VI

    Dưới hầm mộ của Đền thờ Thánh Phêrô, trước ngôi mộ đơn sơ giản dị của Đức Phaolô VI, dáng đứng của Đức Phanxicô...

    Hot Topics