More

    Đức ông Dario Eduardo Viganò

    Lần đầu tiên một giáo dân làm Bộ trưởng tại Tòa Thánh

    VATICAN. Lần đầu tiên một giáo dân được bổ nhiệm làm Bộ trưởng tại Tòa Thánh. Đó là Ông Paolo Ruffini, được ĐTC bổ nhiệm...

    Hot Topics