More

  Đức Mẹ La Vang 2018

  Trực tiếp: Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót tại La Vang đêm 14/8/2018

  THỨ 3 NGÀY 14/08/2018 – 14h00: Lần hạt suy tôn Lòng Chúa Thương Xót (tại Linh Đài) – 16h30: Dâng hoa tôn vinh Mẹ La Vang (tại Linh...

  Truyền hình trực tiếp hành hương thường niên La Vang 2018

  Tổng Giáo Phận Huế Ban Truyển Thông Huế ngày I0 tháng 08 năm 2018 Chương trình hành hương thường niên La Vang 2018 THÔNG BẢO V/v Truyền hình trực...

  Hot Topics