More

  Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang

  Lời Chúa ngày 15 tháng 8 năm 2018

  Em thật có phúc (15-8-2018 – Thứ Tư: Lễ Đức Mẹ lên trời) Lời Chúa: Lc 1, 39-56   Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã,...

  Trực tiếp: Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại La Vang 14/8/2018

  https://www.youtube.com/watch?v=n7i8D8EL65U – 14h00: Lần hạt suy tôn Lòng Chúa Thương Xót (tại Linh Đài) – 16h30: Dâng hoa tôn vinh Mẹ La Vang (tại Linh Đài) – 17h00: Thánh...

  Hot Topics