More

  Đức hồng y Qua đời

  Đức Hồng Y Obando Bravo qua đời

  Đức Hồng Y người Nicaragua Miguel Obando Bravo vừa được Chúa gọi về vào hôm qua, Chúa Nhật, 03/06/2018, sau 92 năm hành trình...

  Cáo phó: Đức hồng y Bernard Francis La

  Đức hồng y Bernard Francis Law, nguyên Tổng giám mục Boston (Hoa Kỳ) và nguyên Tổng quản Vương cung thánh đường Đức Bà Cả,...

  Hot Topics