More

  Đức Hồng Y Phêrô

  Đức Hồng Y Phêrô mừng Trung Thu với 700 em khuyết tật và thiếu nhi

  “Chúng con thân mến, chúng con là những người được Chúa yêu thương nhất, và mọi người hiện diện nơi đây đều yêu thương...

  TGP Hà Nội | Hội thi Giáo lý năm 2018

  Sáng ngày 08/8/2018, tại giáo xứ Canh Hoạch đã diễn ra Hội thi Giáo lý năm 2018. Hiện diện trong Hội thi có đại...

  Hot Topics