More

  Đức Hồng Y Obando Bravo

  An táng Đức Hồng Y 92 tuổi

  Sinh ngày 02/02/1926 tại Libertad, thời học sinh Đức Hồng Y Obando Bravo theo học trường Dòng Salêdiêng mà sau này chính ngài trở...

  Đức Hồng Y Obando Bravo qua đời

  Đức Hồng Y người Nicaragua Miguel Obando Bravo vừa được Chúa gọi về vào hôm qua, Chúa Nhật, 03/06/2018, sau 92 năm hành trình...

  Hot Topics