More

    Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục

    Vatican công bố Công nghị tuyên thánh cho Giáo hoàng Phaolô VI và Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero

    Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ tọa một Công nghị để chuẩn y một vài án tuyên thánh. Vatican đã tuyên bố như trên...

    Hot Topics