More

  Đức Giáo Hoàng Phanxicô

  Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2019: Chính trị tốt phục vụ hòa bình

  Sứ điệp nhân Ngày Hòa bình Thế giới 01-01-2019 của Đức Giáo hoàng Phanxicô *** CHÍNH TRỊ TỐT PHỤC VỤ HÒA BÌNH 1. “Bình an cho nhà này” Khi...

  ĐTC Tiếp Các Vị Đại Diện Phật Giáo, Ấn Độ Giáo, Đạo Jain Và Sikh

  Đức Giáo Hoàng Phanxicô hôm thứ Tư, 16/5/2018 đã gặp một phái đoàn gồm các vị đại diện của Phật Giáo, Ấn Độ Giáo,...

  Bổ nhiệm mới tại Phủ Quốc Vụ Khanh

  Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm vào hôm nay, thứ Năm, ngày 22/03, Đức Ông Joseph Murphy vào vị trí Trưởng Ban Lễ...

  Hot Topics