More

  Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

  Những tiên đoán của vị Giáo Hoàng Ba Lan đã thành hiện thực

  Bất cứ ai tự hỏi điều gì đã xảy ra trong cuộc bỏ phiếu ủng hộ phá thai nên đọc lại thông điệp Evangelium...

  Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong bao nhiêu thánh tử đạo?

  Ngày 19 tháng 6 năm tới, kỷ niệm tròn 30 năm đức Gioan Phaolô II tôn phong 117 chân phước tử đạo Việt Nam lên...

  Hot Topics