More

    đức giám mục nha trang

    Tiểu sử Đức Cha Giuse Võ Đức Minh

    Đức Tân Giám Mục Giuse sinh ngày 10 tháng 9 năm 1944 tại Mỹ Đức, Lệ Thủy, Quảng Bình trong giáo xứ Tam Tòa...

    Hot Topics