More

    Đức giám mục Giáo phận Long Xuyên

    Giáo phận Long Xuyên sắp có 14 tân linh mục

    Theo dự kiến, vào lúc 9g sáng ngày 12/07/2018, Đức giám mục Giáo phận Long Xuyên sẽ phong chức linh mục cho quý thầy...

    Hot Topics