More

    Đức cha phụ tá Lô-ren-xô

    Tổng Giáo phận Hà Nội mừng lễ Quan thầy Đức cha phụ tá Lô-ren-xô

    Chiều thứ Sáu ngày 10/8/2018 tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội, Đức cha phụ tá Lô-ren-xô Chu Văn Minh đã chủ sự Thánh...

    Hot Topics