More

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Vatican News phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Tông Huấn Christus Vivit – Đức Kitô hằng sống, hậu Thượng HĐGM về người trẻ đã được công bố hồi cuối tháng 3 vừa...

  Tiểu sử Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

  Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 8/1/1965 tại Giáo xứ Hướng Phương, Giáo phận Vinh (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh...

  Hot Topics