More

    Ðức cha Phaolô Huỳnh Ðông Các

    Kính nhớ và cầu nguyện cho các Giám mục Việt Nam đã qua đời

    Tháng 11 hàng năm là thời gian đặc biệt nhắc nhở người Công giáo kính nhớ và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên,...

    Hot Topics