More

    đức cha nguyễn văn bản

    Thánh lễ Tạ ơn 10 năm Giám mục – ĐC Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

    Sau nhiều năm trống tòa, ngày 12 tháng 5 năm 2009,  hân hoan đón mừng Đức Tân Giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản. TSĐC...

    Hot Topics