More

    Đức Cha Nguyễn Thành Thái

    Đức Cha Nguyễn Thành Thái, tân Giám Mục phụ tá Orange, Hoa Kỳ

    VATICAN. Hôm 6-10-2017, ĐTC đã bổ nhiệm Cha Nguyễn Thành Thái làm tân GM Phụ tá giáo phận Orange, bang California, nơi có đông...

    Hot Topics