More

    Đức Cha Micae Dương Minh Chương

    Chuẩn bị lễ an táng ĐGM Dương Minh Chương, Hong Kong

    Đức Cha Micae Dương Minh Chương (Michael Yeung Ming-Cheung), cố GM Hong Kong, sẽ được an táng trọng thể ngày 11-1-2019 tại Nhà Thờ...

    Hot Topics