More

    Đức Cha Hoser

    Tòa Thánh tăng cường việc mục vụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Mễ Du

    VATICAN. Ngày 31-5-2018, ĐTC bổ nhiệm Đức TGM Henryk Hoser người BaLan làm Thanh tra Tông tòa (Visitatore apostolico) với sứ vụ đặc biệt...

    Hot Topics