More

    ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

    Giám Mục gốc Việt thứ 2 tại Canada trở về quê tạ ơn

    Sáng 15/7, tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Đức, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản và Đức cha Giuse Nguyễn Thế Phương đã...

    Hot Topics