More

  Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  Phỏng vấn Đức cha Giuse NGUYỄN TẤN TƯỚC

  Tiểu sử Đức cha Giuse NGUYỄN TẤN TƯỚC Nhân dịp Đài Chân Lý Á Châu mừng kỷ niệm 50 năm Loan Báo Tin Mừng...

  Tiểu sử Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

  Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước SINH NGÀY 22/09/1958: Sinh tại giáo xứ Mỹ Hảo, xã Chánh Hiệp (nay là xã Chánh Mỹ), thị...

  Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2018

  Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường dâng Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó tế vào lúc...

  Hot Topics