More

    đức cha đệ

    Phỏng vấn Đức cha Phêrô NGUYỄN VĂN ĐỆ

    Nhân dịp Đài Chân Lý Á Châu mừng kỷ niệm 50 năm Loan Báo Tin Mừng 1969 – 11.04 – 2019, Ban Việt Ngữ...

    Hot Topics