More

    Ðức cha Ða Minh Nguyễn Văn Lãng

    Kính nhớ và cầu nguyện cho các Giám mục Việt Nam đã qua đời

    Tháng 11 hàng năm là thời gian đặc biệt nhắc nhở người Công giáo kính nhớ và cầu nguyện cho các bậc tổ tiên,...

    Hot Topics